प्रधानमंत्री आवास योजना नवीन अर्ज झाले सुरू, इथे बघा कसे करायचे अर्ज

म्हणजे अनुदान आता वाढून दिले जाणार आहे मित्रांनो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणसाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अनुदान वाढी संदर्भात एखादा ही शासन निर्णय अजून आलेला नाहीये किंवा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून माहिती सुद्धा देण्यात आली नाही सदर लाभार्थी निवडीचा अधिकार जो आहे ग्रामसभेत देण्यात आलेला आहे आता त्यानंतर लाभार्थी निवड प्रक्रिया जी आहे ती काय असणारे हे समजून घ्या सामाजिक आरती जात सर्वेक्षण सन २०११ मधून उपलब्ध झालेल्या प्राधान्यक्रम यादी ची माहिती अहवाल सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहे सदर याद्या ग्रामसभेपुढे येऊन त्यातून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते हा पण तुम्ही समजून घेतला असेल त्यानंतर प्राधान्यक्रम यादी बेगर एक खोली लाभार्थी लाभार्थी याप्रमाणे निश्चित केलेले आहे प्राधान्यक्रम यादी मधील व्यक्तींची ग्रामसभेद्वारे निवड करतेवेळी खालील निकषावरील गुणांकनुसार प्राधान्य कर्म देण्यात येतो आता यामध्ये 16 ते 59 वयोगटातील रोड व्यक्ती नसलेले कुटुंब महिला कुटुंब प्रमुख व 16 ते 59 वयोगटातील रोड व्यक्ती नसलेले कुठून त्यानंतर 25 वर्षांवरील त्यानंतर अपंग व्यक्ती किंवा शारीरिक दृष्ट्या सक्षम पोट व्यक्ति नाही भूमिहीन कुटुंब ज्यांची उत्पन्न स्रोत मोजमजुरी आहे सदरील गुणकरांचे आभारी ग्रामसभा यादी तयार करतील अशा प्रकारे गुणांच्या उत्तराच्या मांडणी प्रधान्यक्रम यादी तयार करण्यात येईल.

अर्ज कुठे करायचा

ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीमध्ये तुम्ही अर्ज करू शकता