15 दिवस झालेत पण पीएम किसान चे पैसे खात्यावर आले नाहीत, करा हे काम दोन दिवसात होणार पैसे जमा

18001155266 हा असणार पीएम किसान योजनेचा हेल्पलाइन नंबर. या टोल फ्री क्रमांक शेतकरी आपली तक्रार नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना सोमवार ते शुक्रवार सकाळी दहा ते पाच या कालावधीत देण्यात आलेला आहे