या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रब्बी पीक विमा जमा होण्यास सुरू; इथे बघा संपूर्ण माहिती | Pik Vima 2023

शेतकरी बांधवांनो प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम सन 2022 23 साठी पिक विमा हत्या कोटी पूर्वीच राज्य हिचा अनुदान रक्कम 25 कोटी 55 लाख 49 हजार 22 रुपये इतकी रक्कम विमा कंपन्यास अदा करण्यासाठी वितरित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन 26 सप्टेंबर 2023 रोजी हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2022 व रब्बी हंगाम 2022 23 शासन निर्णय एक सात 2022 होणे भारतीय कृषी विमा कंपनी आयसीआयसीआय लोबर्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी एचडीएफसी ऍग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या पाच विमा कंपन्या मार्फत राबविण्यात येत होत्या परंतु भारतीय कृषी विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपनीचे समन्वयक कंपनी आहे आता यामधून जे तीन कंपन्या देण्यात आलेले आहेत.

 

या तीन कंपन्या अंतर्गत रब्बी हंगाम 2022 चा विक्रीत केला जाणारे आता यामध्ये कोणकोणत्या कंपन्या आहेत कोणत्या कंपन्यासाठी किती रुपयांचा बजेट असणारे हे तुम्हाला समजून घेणे गरजेचे आहे यामध्ये तीन कंपन्या देण्यात आलेले आहेत पुढे माहिती आपण जाणून घेणार आहोत 25 कोटी 55 लाख 49 हजार 22 रुपयांची निधी असणारे आता या शासन निर्णय देण्यात आली आहे ती आपण या ठिकाणी समजून घेऊया भारतीय कृषी विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी कृषी आयुक्तांची शिफारस विचारात करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2022 23 अंतर्गत आयसीआयसीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी एचडीएफसी ॲग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या तीन विमा कंपन्यांना पिक विमा हप्तापोटी राज्य हिस्सा जो अनुदान आहे 25 कोटी 55 लाख 49 हजार 22 रुपयांचा असणारे इतकी निधी या कंपन्यांना दिले जाणारे यामध्ये जे कंपन्या होत्या तीन कंपन्या तिने कंपन्यांचे नावे या ठिकाणी स्पष्टपणे देण्यात आलेली आहे प्रत्येक कंपनीसाठी किती रुपयांची निधी असणारे हे सुद्धा या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे जो हफ्ता रक्कम आहे तो किती रुपयांचा असणारे विमा कंपन्यांना यापूर्वी विक्रीत राज्यहिता जो अनुदान आहे तो किती रुपयांचा असणारे सदर शासन निर्णयानुसार वित्तीत करण्यात येणारी रक्कम आहे ते किती असणारे या गोष्टींची सुद्धा माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे मित्रांनो ही.