जमीन खरेदी विक्री कायद्यात होणार मोठा बदल, इथे जाणून घ्या कोणता होणार बदल

महाराष्ट धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 व त्याखालील नियम, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 व त्याअंतर्गत असलेले विषय या चार कायद्यात कालानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे का, हे तपासले जाणार आहे.

या कायद्यात बदल सुचविण्याकरिता सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड, सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकारी प्रल्हाद कचरे आणि उपायुक्त सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय यांची समिती काम करणार आहे. याकरिता काही तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटेल अथवा त्यांचे मत विचारात घेणे आवश्यक वाटल्यास त्यास राज्य शासनाने समितीला मुभा दिली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत राज्य शासनाला अहवाल देणार आहे.